วัยเรียน > วัยเรียนวันนี้
เผยรายชื่อ"โรงเรียนในฝัน"ทั่วประเทศ

ตามที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มี นโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนิน “โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน” โดยให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการเองนั้น นายพงษ์ศักดิ์ รักต พงษ์ไพศาล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดต่าง ๆ ได้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยประชาชนในพื้นที่เสนอมายังกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ดังนี้

นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ร.ร.วัดห้วยจรเข้วิทยาคม อ.กำแพงแสน ร.ร.กำแพงแสนวิทยา อ.ดอน ตูม ร.ร.คงทองวิทยา อ.นครชัยศรี ร.ร.ภัทรญาณวิทยา อ.บางเลน ร.ร.บางเลนวิทยา อ.สามพราน ร.ร.สามพรานวิทยา อ.พุทธมณฑล ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม อ.ไทรน้อย ร.ร.ไทรน้อย อ.บางกรวย ร.ร.บดินทรเดชาฯ นนทบุรี อ.บางใหญ่ ร.ร.ชุมชนวัดบางโค อ.บางบัวทอง ร.ร.บางบัวทอง อ.ปากเกร็ด ร.ร.โพนิมิตรวิทยาคม

ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ร.ร.สิงห์ปทุมราษฎร์ อ.คลองหลวง ร.ร.มัธยมวัดหัตถสารเกษตร อ.ธัญบุรี ร.ร.สายปัญญารังสิต อ.ลาดหลุมแก้ว ร.ร.ชุมชนวัดเขาไม้ อ.ลำลูกกา ร.ร.ลำลูกกา อ.สามโคก ร.ร.คลองบ้านพร้าว อ.หนองเสือ ร.ร.หนองเสือวิทยาคม

สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ร.ร.วัดคลองครุ อ.กระทุ่มแบน ร.ร.วัดนางสาว อ.บ้านแพ้ว ร.ร.วัดธรรมจริยาภิรมย์

สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ร.ร.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา อ.พระประแดง ร.ร.บางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล อ.บางพลี ร.ร.บางแก้วประชาสรรค์ อ.บางบ่อ ร.ร.บางบ่อวิทยาคม อ.พระสมุทรเจดีย์ ร.ร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี ร.ร.เมืองปัตตานี อ.หนองจิก ร.ร.วัดมุจลินทวาปีวิหาร อ.โคกโพธิ์ ร.ร.บ้านโคกโพธิ์ อ.ยะหริ่ง ร.ร.สุวรรณไพบูลย์ อ.มายอ ร.ร.คีริราษฎร์สามัคคี อ.สายบุรี ร.ร.สายบุรี “แจ้งประชาคาร” อ.ปะนาเระ ร.ร.ท่าข้ามวิทยาคาร อ.กะพ้อ ร.ร.บ้านวังกะพ้อพิทยาคม อ.ทุ่งยางแดง ร.ร.พระราชประสงค์บ้านทรายขาว อ.ไม้แก่น ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ อ.แม่ลาน ร.ร.แม่ลานวิทยา อ.ยะรัง ร.ร.ประตูโพธิ์วิทยา

ยะลา อ.เมืองยะลา ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์ อ.รามัน ร.ร.บ้านโกตาบารู อ.บันนังสตา ร.ร.บ้านบันนังสตาอินทรฉัตร อ.เบตง ร.ร.เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อ.ธารโต ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต อ.ยะหา ร.ร.ยะหาศิรยานุกูล อ.กาบัง ร.ร.บ้านบาละ

นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส ร.ร.นราสิกขาลัย อ.ตากใบ ร.ร.ตากใบ อ.บาเจาะ ร.ร.บาเจาะ อ.ยี่งอ ร.ร. ร่มเกล้า อ.ระแงะ ร.ร.ตันหยงมัส อ.แว้ง ร.ร.เวียงสุวรรณวิทยาคม อ.สุไหงโก-ลก ร.ร.สุไหงโก-ลก อ.ศรีสาคร ร.ร.ศรีวารินทร์ อ.สุคิริน ร.ร.สุคิรินวิทยา อ.จะแนะ ร.ร. สวนพระยาวิทยา อ.เจาะไอร้อง ร.ร.บ้านเจาะไอร้อง อ.สุไหงปาดี ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี อ.รือเสาะ ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์

สตูล อ.เมืองสตูล ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ อ.ละงู ร.ร.กำแพงวิทยา อ.ควนกาหลง ร.ร.ควนกาหลงวิทยาคม(นิคมวัฒนา) อ.ทุ่งหว้า ร.ร.ทุ่งหว้าวรวิทย์ อ.ควนโดน ร.ร.ควนโดนวิทยา อ.ท่าแพ ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์

สงขลา อ.เมืองสงขลา ร.ร.บ้านน้ำกระจาย อ.หาดใหญ่ ร.ร.หาดใหญ่พิทยาคม อ.ระโนด ร.ร.ระโนดวิทยา อ.สทิงพระ ร.ร.สทิงพระวิทยา อ.รัตภูมิ ร.ร.บ้านกำแพงเพชร อ.เทพา ร.ร.เทพา อ.จะนะ ร.ร.จะนะชินู ปถัมภ์ อ.นาทวี ร.ร.นาทวีวิทยาคม อ.สะบ้าย้อย ร.ร. สะบ้าย้อยวิทยา อ.สะเดา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 80 อ.กระแสสินธุ์ ร.ร.วัดแหลมบ่อท่อ อ.นาหม่อม ร.ร.ธรรมโฆสิต อ.ควนเนียง ร.ร.ควนเนียงวิทยา อ.บางกล่ำ ร.ร.บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก อ.สิงหนคร ร.ร.สงขลาวิทยาคม อ.คลองหอยโข่ง ร.ร.บ้านหน้าวัดโพธิ์

พัทลุง อ.เมืองพัทลุง ร.ร.ประภัสสรรังสิต อ.เขา ชัยสน ร.ร.เขาชัยสน อ.ควนขนุน ร.ร.ควนขนุน อ.ปาก พะยูน ร.ร.อนุบาลปากพะยูน อ.กงหรา .......... อ.ตะโหมด ร.ร.ตะโหมด อ.ศรีบรรพต .......... อ.ป่าบอน ร.ร. ป่าบอนพิทยาคม อ.ป่าพะยอม ..........อ.บางแก้ว ..........

นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช ร.ร. ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ อ.ปากพนัง ร.ร.สตรีปากพนัง อ.ทุ่งสง ร.ร.ทุ่งสงวิทยา อ.ฉวาง ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก อ.ร่อนพิบูลย์ ร.ร.ร่อนพิบูลย์ อ.ท่าศาลา ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ชียรใหญ่ ร.ร.บ้านบางพระ อ.หัวไทร ร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์ อ.ชะอวด ร.ร.เกาะขันประชาภิบาล อ.สิชล ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา อ.ทุ่งใหญ่ ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม อ.ลานสกา ร.ร.ลานสกาประชาสรรค์ อ.พิปูน ร.ร.พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ อ.ขนอม ร.ร.ชุมชนวัดบางโหนด อ.พรหมคีรี ร.ร.พรหมคีรีพิทยา อ.นาบอน ร.ร.นาบอน อ.บางขัน ร.ร.บางขันวิทยา อ.ถ้ำพรรณรา ร.ร.บ้านเกาะขวัญ อ.จุฬาภรณ์ ร.ร.สามตำบลวิทยาประชาสรรค์ อ.พระพรหม ร.ร.วัดท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ ฯ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ

สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.วัดสมหวัง อ.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ อ.เกาะพะงัน ร.ร.เกาะพงันศึกษา อ.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย อ.คีรีรัฐ นิคม ร.ร.บ้านทำเนียบ อ.เคียนซา ร.ร.เคียนซาพิทยาคม อ.ไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา อ.ดอนสัก ร.ร.วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ.ท่าฉาง ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร อ.ท่าชนะ ร.ร.ท่า ชนะ อ.บ้านนาสาร ร.ร.นาสาร อ.พนม ร.ร.พนมศึกษา อ.พระแสง ร.ร.พระแสงวิทยา อ.พุนพิน ร.ร.บ้านห้วยกรวดมิตรภาพที่ 217 อ.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ อ.บ้านตา ขุน ร.ร.ตาขุน อ.บ้านนาเดิม ร.ร.บ้านนาหญ้าปล้อง อ.ชัยบุรี ร.ร.ชัยบุรีพิทยา

ชุมพร อ.เมืองชุมพร ร.ร.เมืองชุมพรวิทยา อ.ท่าแซะ ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก อ.ปะทิว ร.ร.ปะทิววิทยา อ.หลังสวน ร.ร.เมืองหลังสวน อ.ทุ่งตะโก ร.ร.ทุ่ง ตะโกวิทยา อ.ละแม ร.ร.ละแมวิทยา อ.สวี ร.ร.สวีวิทยา อ.พะโต๊ะ ร.ร.พะโต๊ะวิทยา

ตรัง อ.เมืองตรัง ร.ร.สภาราชินี 2 อ.กันตัง ร.ร.กันตังพิทยากร อ.ห้วยยอด ร.ร.ห้วยนางราษฎร์บำรุง อ.ปะเหลียน ร.ร.บ้านปะเหลียน อ.สิเกา ร.ร.สิเกาประชาผดุงวิทย์ อ.ย่านตาขาว ร.ร.ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ อ.วังวิเศษ ร.ร.วังวิเศษ อ.นาโยง ร.ร.สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.รัษฎา ร.ร.คลองปางวิทยาคม

กระบี่ อ.เมืองกระบี่ ร.ร.อุตรกิจ อ.อ่าวลึก ร.ร.อ่าวลึก อ.เกาะลันตา ร.ร.คลองยางประชานุสรณ์ อ.คลองท่อม ร.ร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อ.ปลายพระยา ร.ร.ปลายพระยาวิทยาคม อ.เขาพนม ร.ร.พนมเบญจา อ.ลำทับ ร.ร.บ้านลำทับ อ.เหนือคลอง ร.ร.เหนือคลองประชาบำรุง

พังงา อ.เมืองพังงา ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน อ.กะปง ร.ร.กะปงพิทยาคม อ.คุระบุรี ร.ร.คุระบุรี อ.ตะกั่ว ป่า ร.ร.ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อ.ท้ายเหมือง ร.ร.ท้าย เหมืองวิทยา อ.เกาะยาว ร.ร.เกาะยาววิทยา อ.ทับปุด ร.ร.ทับปุดวิทยา อ.ตะกั่วทุ่ง ร.ร.ทุ่งโพธิ์วิทยา

ระนอง อ.เมืองระนอง ร.ร.สตรีระนอง อ.กระ บุรี ร.ร.กระบุรีวิทยา อ.กะเปอร์ ร.ร.กะเปอร์วิทยา อ.ละอุ่น ร.ร.ละอุ่นวิทยาคาร

ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคร อ.ถลาง ร.ร.เมืองถลาง อ.กะทู้ ร.ร.กะทู้วิทยา

ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ร.ร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง ร.ร.กลับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ.โพธา ราม ร.ร.ช่องพรานวิทยา อ.ดำเนินสะดวก ร.ร.วัดบ้านไร่ อ.บางแพ ร.ร.วัดหัวโพ (ประศาสน์วิทยา) อ.ปากท่อ ร.ร.ปากท่อพิทยาคม อ.จอมบึง ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ อ.วัดเพลง ร.ร.โสภณศิริราษฎร์ อ.สวนผึ้ง ร.ร.สวนผึ้งวิทยา

เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี ร.ร.วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อ.เขาย้อย ร.ร.เขาย้อยวิทยา อ.ชะอำ ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อ.ท่ายาง ร.ร.ท่ายางวิทยา อ.บ้านลาด ร.ร.บ้านลาดวิทยา อ.บ้านแหลม ร.ร.บ้าน แหลมวิทยา อ.หนองหญ้าปล้อง ร.ร.หนองหญ้าปล้องวิทยา อ.แก่งกระจาน ร.ร.แก่งกระจานวิทยา

ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ร.ร. บ้านห้วยน้ำพุ อ.หัวหิน ร.ร.บ้านห้วยมงคล อ.ปราณบุรี ร.ร.เมืองปราณบุรี อ.กุยบุรี ร.ร.กุยบุรีวิทยา อ.ทับสะแก ร.ร.ทับสะแกวิทยา อ.บางสะพาน ร.ร.บางสะพานวิทยา อ.บางสะพานน้อย ร.ร.บางสะพานน้อยวิทยาคม

สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี ร.ร.เมืองสุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อ.ด่านช้าง ร.ร.วัดด่านช้าง อ.เดิมบางนางบวช ร.ร.ธรรมโชติศึกษาลัย อ.บางปลาม้า ร.ร.หรรษาสุจิตต์วิทยา2 อ.ศรีประจันต์ ร.ร.ศรีประจันต์ “เมธีประมุข” อ.สอง พี่น้อง ร.ร.สองพี่น้องวิทยา อ.สามชุก ร.ร.อนุบาลสมเด็จพระวันรัต อ.อู่ทอง ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย อ.หนองหญ้าไซ ร.ร.หนองหญ้าไซวิทยา

กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี ร.ร.ลาดหญ้าพิทยาคม อ.ท่าม่วง ร.ร.พังตรุราษฎร์รังสรรค์ อ.ท่ามะกา .........อ.พนมทวน ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์ อ.บ่อพลอย ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก อ.ไทรโยค ร.ร.อนุบาลไทรโยค อ.ทองผาภูมิ ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี ร.ร. อนุบาลสังขละบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม อ.เลาขวัญ ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง อ.ด่านมะขามเตี้ย ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม อ.หนองปรือ ร.ร.หนองปรือพิทยาคม อ.ห้วยกระเจา ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม

สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม ร.ร.ท้ายหาด อ.บางคนที ร.ร.สกลวิสุทธิ อ.อัมพวา ร.ร.อัมพวันวิทยาลัย

ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ร.ร.โคกตูมวิทยา อ.โคก สำโรง ร.ร.บ้านวังเพลิง อ.พัฒนานิคม ร.ร.พัฒนานิคม อ.ลำสนธิ ร.ร.หนองรีวิทยา อ.โคกเจริญ ร.ร.โคกเจริญวิทยา อ.หนองม่วง ร.ร.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม อ.ชัยบาดาล ร.ร.บ้านท่าดินดำ อ.บ้านหมี่ ร.ร.บ้านหมี่วิทยา อ.สระโบสถ์ ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร อ.ท่าหลวง ร.ร.ท่าหลวงวิทยาคม อ.ท่าวุ้ง ร.ร.วัดโพธิ์เกษตร

สระบุรี อ.เมืองสระบุรี ร.ร.วัดโนนสภาราม อ.พระพุทธบาท ร.ร.สุธีวิทยา อ.มวกเหล็ก ร.ร.มวกเหล็กวิทยา อ.วังม่วง ร.ร.วังม่วงวิทยาคม อ.หนองแค ร.ร.หินกองวิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ ร.ร.พุแควิทยา อ.วิหาร แดง ร.ร.ประเทียบวิทยาทาน อ.แก่งคอย ร.ร.สองคอนวิทยาคม อ.ดอนพุด ร.ร.ดอนพุดวิทยา อ.บ้านหมอ ร.ร. บ้านหมอ “พัฒนานุกูล” อ.หนองแซง ร.ร.หนองแซงวิทยา อ.เสาไห้ ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒวิทยา อ.หนอง โดน ร.ร.หนองโดนวิทยา

พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา ร.ร.อยุธยานุสรณ์ อ.ท่าเรือ ร.ร.ท่าเรือ “นิตยานุกูล” อ.นคร หลวง ร.ร.นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” อ.บางซ้าย ร.ร.บางซ้ายวิทยา อ.บางไทร ร.ร.บางไทรวิทยา อ.บาง บาล ร.ร.บางบาล อ.บางปะหัน ร.ร.บางปะหัน อ.บาง ปะอิน ร.ร.บ้านบางกระสั้น อ.บ้านแพรก ร.ร.บ้าน แพรกประชาสรรค์ อ.ผักไห่ ร.ร.วัดโพธิ์ผักไห่ (เวช พันธุ์อนุสรณ์) อ.ภาชี ร.ร.ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” อ.มหาราช ร.ร.วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ อ.ลาดบัวหลวง ร.ร.หงส์ประภาสประสิทธิ์ อ.วังน้อย ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อ.เสนา ร.ร.เสนา “เสนาประสิทธิ์” อ.อุทัย ร.ร.อุทัย

อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง ร.ร.บ้านน้ำผึ้ง อ.ไชโย ร.ร.ราชสถิตย์วิทยา อ.ป่าโมก ร.ร.ชุมชนวัดปราสาท อ.โพธิ์ทอง ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม อ.วิเศษ ชัยชาญ ร.ร.วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อ.สามโก้ ร.ร.สามโก้วิทยาคม อ.แสวงหา ร.ร.แสวงหาวิทยาคม

สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี ร.ร.สิงหพาหุ “ประสาน มิตรอุปถัมภ์” อ.อินทร์บุรี ร.ร.อินทร์บุรี อ.พรหมบุรี ร.ร.พรหมบุรีรัชดาภิเษก อ.บางระจัน ร.ร.บางระจันวิทยา อ.ท่าช้าง ร.ร.ท่าช้างวิทยาคาร อ.ค่าย บางระจัน ร.ร.ค่าย บางระจันวิทยาคม

ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ร.ร.อนุบาลเมืองชัยนาท อ.มโนรมย์ ร.ร.อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อ.วัดสิงห์ ร.ร.วัด สิงห์ อ.สรรพยา ร.ร.บุญนาคพิทยาคม อ. สรรคบุรี ร.ร.คุรุประชาสรรค์ อ.หันคา ร.ร.หันคาพิทยาคม อ.หนองมะโมง ........

อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี ร.ร.พุทธมงคลวิทยา อ.หนองขาหย่าง ร.ร.หนองขาหย่างวิทยา อ.หนองฉาง ร.ร. บ้านทุ่งนาวิทยา อ.ทัพทัน ร.ร.ทัพทันอนุสรณ์ อ.บ้านไร่ ร.ร.วัดทัพหมัน อ. สว่างอารมณ์ ร.ร.สว่างอารมณ์วิทยาคม อ.ลานสัก ร.ร.ลานสักวิทยา อ.ห้วยคต ร.ร.อนุบาลห้วยคต

กำแพงเพชร อ.เมือง ร.ร.บ้านสุวรรณภูมิ อ.ขา ณุวรลักษบุรี ร.ร.ขาณุวิทยา อ.พรานกระต่าย ร.ร.พราน กระต่ายพิทยาคม อ.คลองขลุง ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ อ.ไทรงาม ร.ร.ไทรงามพิทยาคม อ.โกสัมพีนคร ร.ร.บ้านเกาะรากเสียด อ.คลองลาน ร.ร.คลองลานวิทยา อ.ลานกระบือร.ร.บ้านหนองหลวง อ.ปางศิลาทอง ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา อ.บึงสามัคคี ร.ร.บ้านวังชะโอน อ.ทรายทองวัฒนา ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา

นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ ร.ร.พระบางวิทยา อ.ชุมแสง ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ อ.ชุมตาบง ....... อ.ท่าตะโก ร.ร.ท่าตะโกพิทยาคม อ.ตากฟ้า ร.ร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อ.โกรกพระ ร.ร.โกรกพระ อ.ตาคลี ร.ร. ทหารอากาศอนุสรณ์ อ.หนองบัว ร.ร.หนองบัว อ.บรรพต พิสัย ร.ร.บรรพตพิสัยพิทยาคม อ.ลาดยาว ร.ร.ลาดยาววิทยาคม อ.ไพศาลี ร.ร.ไพศาลีพิทยา อ.แม่วงก์ ร.ร.แม่วงก์พิทยาคม อ.เก้าเลี้ยว ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา อ.พยุหะคีรี ร.ร.พยุหะพิทยาคม

อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ร.ร.อุตรดิตถ์วิทยา อ.ฟากท่า ร.ร.ฟากท่าวิทยา อ.ลับแล ร.ร.ลับแลศรีวิทยา อ.พิชัย ร.ร.ดาราพิทยาคม อ.ทองแสนขัน ร.ร.ทองแสนขันวิทยา อ.ท่าปลา ร.ร.ท่าปลาประชาอุทิศ อ.บ้านโคก ร.ร.บ้านโคกวิทยาคม อ.น้ำปาด ร.ร.น้ำปาดชนูปถัมภ์ อ.ตรอน ร.ร.ตรอนตรีสินธุ์

เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ร.ร.สวนกุหลาบ วิทยาลัย เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ ร.ร.ศรีเทพประชาสรรค์ อ.วิเชียรบุรี ร.ร.พุขามครุฑมณีอุทิศ อ.เขาค้อ ร.ร.ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว ร.ร.น้ำหนาววิทยาคม อ.วังโป่ง ร.ร.วังโป่งพิทยาคม อ.หล่มเก่า ร.ร.เมืองราดวิทยาคม อ.ชนแดน ร.ร.ดงขุยวิทยาคม อ.บึงสามพัน ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน อ.หล่มสัก ร.ร.ผาเมืองวิทยาคม อ.หนองไผ่ ร.ร.อนุบาลหนองไผ่

พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก ร.ร.เตรียมอุดม ศึกษาภาคเหนือ อ.ชาติตระการ ร.ร.ชาติตระการวิทยา อ.นครไทย ร.ร.นครไทย อ.บางกระทุ่ม ร.ร.บางกระทุ่มพิทยาคม อ.บางระกำ ร.ร.บ้านปลักแรด อ.พรหมพิราม ร.ร.บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) อ.วังทอง ร.ร.วังทองพิทยาคม อ.วัดโบสถ์ ร.ร.วัดโบสถ์ศึกษา อ.เนินมะปราง ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา

พิจิตร อ.เมืองพิจิตร ร.ร.สระหลวงพิทยาคม อ.โพทะเล ร.ร.วัดพร้าว อ.บางมูลนาก ร.ร.วังตะกูราษฎร์ อุทิศ อ.สามง่าม ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์ อ.ตะพานหิน ร.ร.ทุ่งโพธิ์พิทยา อ.โพธิ์ประทับช้าง ร.ร.ดงเสือเหลืองพิทยาคม อ.วังทรายพูน ร.ร.วังทรายพูนวิทยา อ.ทับคล้อ ร.ร.เขาทรายทับคล้อพิทยา อ.วชิรบารมี ร.ร.วชิรบารมีพิทยาคม

สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย ร.ร.วัดคุ้งยางใหญ่ อ.กง ไกรลาศ ร.ร.บ้านกงราษฎร์อุทิศ อ.คีรีมาศ ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม อ.ศรีสำโรง ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อ.ศรีสัชนา ลัย ร.ร.เมืองเชลียง อ.สวรรคโลก ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา 2 อ.ทุ่งเสลี่ยม ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.บ้านด่านลาน หอย ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา อ.ศรีนคร ร.ร.ศรีนคร

ตาก อ.บ้านตาก ร.ร.บ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” อ.เมืองตาก ร.ร.วังประจบวิทยาคม อ.แม่สอด ร.ร.แม่ปะวิทยาคม อ.แม่ระมาด ร.ร.แม่ระมาดวิทยาคม อ.สามเงา ร.ร.สามเงาวิทยาคม อ.พบพระ ร.ร.พบพระวิทยาคม อ.อุ้มผาง ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม อ.ท่าสองยาง ร.ร.ท่าสองยางวิทยาคม

เชียงราย อ. เมืองเชียงราย ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม อ.เชียงของ ........ อ.เชียงแสน ร.ร. เชียงแสนวิทยาคม อ.เทิง ร.ร.อนุบาลงิ้ว (สักสันเชียงใหม่) อ.พาน ร.ร.พานพิเศษพิทยา อ.แม่จัน ร.ร.อนุบาลแม่จัน อ.แม่ สรวย ....... อ.แม่สาย ร.ร.บ้านสันทราย อ.เวียงป่าเป้า ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงชัย ร.ร.เวียงชัยวิทยาคม อ.ป่าแดด ร.ร.ป่าแดดวิทยาคม อ.พญาเม็งราย ร.ร.พญาเม็งรายไม้ยาวิทยาคม อ.เวียงแก่น ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม อ.ขุนตาล ร.ร.ขุนตาลวิทยาคม อ.แม่ฟ้าหลวง ร.ร.สันติคีรีวิทยาคม อ.แม่ลาว ร.ร.แม่ลาววิทยาคม

เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง ร.ร.น้ำบ่อหลวงวิทยาคม อ.สารภี ร.ร.วัดเวฬุวัน อ.เวียงแหง ร.ร.เวียงแหงวิทยาคม อ.แม่แตง ร.ร.แม่แตง อ.ไชยปราการ ร.ร.ไชยปราการ อ.แม่อาย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา อ.พร้าว ร.ร.พร้าววิทยาคม อ.สันทราย ร.ร.สันทรายวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม อ.อมก๋อย ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม อ.ฮอด ร.ร. ฮอดพิทยาคม อ.ฝาง ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ อ.แม่วาง ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม อ.ดอยหล่อ ..... อ.สัน กำแพง ร.ร.สันกำแพง อ.เชียงดาว ร.ร.บ้านแม่นะ อ.เมืองเชียงใหม่ ร.ร.กาวิละวิทยาลัย อ.หางดง ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.ดอยเต่า ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม อ.แม่ ริม ร.ร.แม่ริมวิทยาคม อ.จอมทอง ร.ร.บ้านสบเตี๊ยะ อ.แม่แจ่ม ร.ร.แม่แจ่ม อ.สะเมิง ร.ร.สะเมิงพิทยาคม

ลำปาง อ.เมืองลำปาง ร.ร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อ.เกาะคา ร.ร.เกาะคาวิทยาคม อ.งาว ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ อ.แจ้ห่ม ร.ร.แจ้ห่มวิทยา อ.เถิน ร.ร.เถินวิทยา อ.แม่ทะ ร.ร.แม่ทะวิทยา อ.แม่พริก ร.ร.แม่พริกวิทยา อ.วังเหนือ ร.ร.วังเหนือวิทยา อ.สบปราบ ร.ร.สบปราบวิทยา อ.เสริมงาม ร.ร.เสริมงามวิทยาคม อ.ห้างฉัตร ร.ร. ห้างฉัตรวิทยา อ.แม่เมาะ ร.ร.แม่เมาะวิทยา อ.เมืองปาน ร.ร.เมืองปานวิทยา

พะเยา อ. เมืองพะเยา ร.ร.ฟากกว๊านวิทยาคม อ.จุน ร.ร.จุนวิทยาคม อ.เชียงคำ ร.ร.ฝายกวางวิทยาคม อ.เชียงม่วน ร.ร.เชียงม่วนวิทยาคม อ.ดอกคำใต้ ร.ร.ถ้ำปินวิทยาคม อ.ปง ร.ร.ปงพัฒนาวิทยาคม อ.แม่ใจ ร.ร.แม่ใจวิทยาคม

แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ร.ร.ศึกษา สงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า ร.ร.อนุบาลปางมะผ้า อ.ปาย ร.ร.ปายวิทยาคาร อ. ขุนยวม ........ อ.แม่ลาน้อย ..........อ. แม่สะเรียง ร.ร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” อ.สบเมย ร.ร.สบเมยวิทยาคม

น่าน อ.เมืองน่าน ร.ร.บ้านไชยสถาน อ.เวียงสา ร.ร.สา อ.ปัว ร.ร.บ้านปรางค์ อ.ท่าวังผา ร.ร.ท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร อ.เชียงกลาง ร.ร.เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อ.นาน้อย ร.ร.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง ร.ร.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม ร.ร.แม่จริม อ.บ้านหลวง ร.ร.บ้านหลวง อ.นาหมื่น ร.ร.นาหมื่นพิทยาคม อ.สันติสุข ร.ร.สันติสุขพิทยาคม อ.บ่อเกลือ ร.ร.บ่อเกลือ อ.สองแคว ร.ร.ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อ.เฉลิมพระเกียรติ ร.ร.บ้านห้วยโก๋น

ลำพูน อ.เมืองลำพูน ร.ร.บ้านแป้นพิทยาคม อ.ป่าซาง ร.ร.ป่าซาง อ.ลี้ ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา อ.บ้านโฮ่ง ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ.แม่ทา ร.ร.แม่ทาวิทยาคม อ.ทุ่งหัวช้าง ร.ร.บ้านปวง อ.บ้านธิ ร.ร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา

แพร่ อ.เมืองแพร่ ร.ร.ถิ่นโอภาสวิทยา อ.สูงเม่น ร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์ อ.ร้องกวาง ร.ร.ร้องกวางอนุสรณ์ อ.สอง ร.ร.สองพิทยาคม อ.ลอง ร.ร.ลองวิทยา อ.วังชิ้น ร.ร.วังชิ้นวิทยา อ.เด่นชัย ร.ร.บ้านแม่จัวะ อ.หนองม่วงไข่ ร.ร.แม่คำมีตำหนักธรรม

อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ร.ร.บ้านตาด อ.กุม ภวาปี ร.ร.ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อ.หนองหาน ร.ร.หนองหานวิทยา อ.น้ำโสม ร.ร.น้ำโสมพิทยาคม อ.บ้านดุง ร.ร.บ้าน ดุงวิทยา อ.บ้านผือ ร.ร.บ้านผือพิทยาสรรค์ อ.เพ็ญ ร.ร.บ้านดงใหญ่ อ.หนองวัวซอ ร.ร.หนองวัวซอพิทยาคม อ.โนนสะอาด ร.ร.โนนสะอาดพิทยาสรรค์ อ.นายูง ร.ร.ยูงทองพิทยาคม อ.กุดจับ ร.ร.กุดจับประชาสรรค์ อ.สร้าง คอม ร.ร.สร้างคอมวิทยา อ.วังสามหมอ ร.ร.เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อ.ศรีธาตุ ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ อ.ทุ่งฝน ร.ร.ทุ่งฝน วิทยาคาร อ.ไชยวาน ร.ร.ไชยวานวิทยา อ.หนองแสง ร.ร. หนองแสงวิทยศึกษา อ.พิบูลย์รักษ์ ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา

หนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู ร.ร.หนอง บัวพิทยาคาร อ.โนนสัง ร.ร.กุดดู่พิทยาคม อ.ศรีบุญเรือง ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.สุวรรณคูหา ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อ.นากลาง ร.ร.บ้านหนองด่าน อ.นาวัง ร.ร. นาวังศึกษาวิช

อำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ ร.ร.คึมใหญ่วิทยา อ.ปทุมราชวงศา ร.ร.ปทุมราชวงศา อ.หัวตะพาน ร.ร.หัวตะพานวิทยาคม อ.พนา ร.ร.พนาศึกษา อ.เสนา นิคม ร.ร.เสนางคนิคม อ.ชานุมาน ร.ร.ชานุมานวิทยาคม อ.ลืออำนาจ ร.ร.ลืออำนาจวิทยาคม

หนองคาย อ.เมืองหนองคาย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 14 อ.ท่าบ่อ ร.ร.ท่าบ่อ อ.โพนพิสัย ร.ร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย อ.บึงกาฬ ร.ร.บึงกาฬ อ.ศรีเชียงใหม่ ร.ร.พานพร้าว อ.เซกา ร.ร.เซกา อ.สังคม ร.ร. สังคม วิทยา อ.โซ่พิสัย ร.ร.โซ่พิสัยพิทยาคม อ.พรเจริญ ร.ร.บ้านดอนหญ้านาง อ.ปากคาด ร.ร.ปากคาดพิทยาคม อ.บึงโขงหลง ร.ร.บึงโขงหลงวิทยาคม อ.ศรีวิไล ร.ร.ศรีวิไลวิทยา อ.บุ่งคล้า ร.ร.บุ่งคล้านคร

สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา อ.กุดบาก ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา อ.กุสุมาลย์ ร.ร.กุสุมาลย์วิทยาคม อ.บ้านม่วง ร.ร.บ้านม่วงพิทยาคม อ.พรรณานิคม ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์ อ.พังโคน ร.ร.พังโคนวิทยาคม อ.วานรนิวาส ร.ร.มัธยมวานรนิวาส อ.วาริชภูมิ ร.ร.มัธยมวาริชภูมิ อ.สว่างแดนดิน อ.ส่องดาว ร.ร.บ้านหนองแวง อ.อากาศอำนวย ร.ร.อากาศอำนวยศึกษา อ.นิคมน้ำอูน ร.ร.เจริญวิทยา อ.คำตากล้า ร.ร. คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อ.เต่างอย ร.ร.เต่างอยพัฒนศึกษา อ.ภูพาน ร.ร.คำเพิ่มพิทยา อ.เจริญศิลป์ ร.ร.เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อ.โคกศรีสุพรรณ ร.ร.ร่มเกล้า อ.โพนนาแก้ว ร.ร.บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ

ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น ร.ร.ท่าพระวิทยายน อ.กระนวน ร.ร.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา อ.เขาสวนกวาง ร.ร.เขาสวนกวางวิทยานุกูล อ.ชนบท ร.ร.ชุมชนบ้านชนบท อ.ชุมแพ ร.ร.หนองไผ่พิทยาคม อ.น้ำพอง ร.ร. น้ำพองศึกษา อ.บ้านไผ่ ร.ร.บ้านลานวิทยาคม อ.บ้านฝาง ร.ร.ฝางวิทยายน อ.เปือยน้อย ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว อ.พระยืน ร.ร.ประชารัฐวิทยาเสริม อ.พล ร.ร.โนนข่าวิทยา อ.ภูผาม่าน ร.ร.ภูผาม่าน อ.ภูเวียง ร.ร.เวียงวงกตวิทยาคม อ.มัญจาคีรี ร.ร.มัญจาศึกษา อ.แวงน้อย ร.ร.แวงน้อยศึกษา อ.แวงใหญ่ ร.ร.แวงใหญ่วิทยาคม อ.สีชมพู ร.ร. ชุมชนบ้านวังเพิ่ม อ.หนองเรือ ร.ร.ชุมชนบ้านหนองเรือ อ.หนองสองห้อง ร.ร.หนองสองห้องวิทยา อ.อุบลรัตน์ ร.ร.อุบลรัตน์พิทยาคม

เลย อ.เมืองเลย ร.ร.เมืองเลย อ.วังสะพุง ร.ร.ศรีสงครามวิทยา อ.เชียงคาน ร.ร.ชุมชนบ้านนาบอน อ.ภูเรือ ร.ร.ภูเรือวิทยา อ.ด่านซ้าย ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา อ.ท่าลี่ ร.ร.ท่าลี่วิทยา อ.ภูกระดึง ร.ร.ภูกระดึงวิทยาคม อ.ปากชม ร.ร.เชียงกลมวิทยา อ.นาด้วง ร.ร.นาด้วงวิทยา อ.นาแห้ว ร.ร.นาแห้ววิทยา อ.ภูหลวง ร.ร.ภูหลวงวิทยา อ.ผาขาว ร.ร.โนนปอแดง

กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ร.ร.เมืองกาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร อ.กมลาไสย ร.ร. ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ อ.สหัสขันธ์ ร.ร.สหัสขันธ์ศึกษา อ.กุฉินารายณ์ ร.ร.กุฉินารายณ์ อ.ท่าคันโท ร.ร.ยางอุ้ม วิทยาคาร อ.สมเด็จ ร.ร.สมเด็จพิทยาคม อ.เขาวง ร.ร.เขา วงพิทยาคาร อ.ห้วยเม็ก ร.ร.ห้วยเม็กวิทยาคม อ.คำม่วง ร.ร.คำ ม่วง อ.หนองกุงศรี ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร อ.ร่องคำ ร.ร.ร่องคำ อ.นามน ร.ร.นามนพิทยาคม อ.ห้วยผึ้ง ร.ร.ห้วยผึ้งพิทยา

อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ร.ร.ปทุมวิทยากร อ.กุดข้าวปุ้น ร.ร.บ้านกาบิน อ.เขมราฐ ....... อ.โขงเจียม ร.ร.โขงเจียมวิทยาคม อ.เขื่องใน ร.ร.บ้านยางน้อย อ.เดชอุดม ...... อ.ตระการพืชผล ร.ร.ตระการพืช ผล อ.ตาลสุม ร.ร.ตาลสุมพัฒนา อ.นาจะหลวย .......... อ.น้ำยืน ร.ร.โดมประดิษฐ์วิทยา อ.บุณฑริก ร.ร.บุณฑริก วิทยาคาร อ.พิบูลมังสาหาร ร.ร.อ่างศิลา อ.ม่วงสามสิบ ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อ.วารินชำราบ ร.ร.วาริน ชำราบ อ.ศรีเมืองใหม่ ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร อ.โพธิ์ไทร ร.ร.โพธิ์ไทรพิทยาคาร อ.สำโรง ร.ร.บ้านสำโรง (คุรุราษฎร์) อ.สิรินธร ร.ร.สิรินธรวิทยานุสรณ์ อ.ดอนมดแดง ร.ร. ดอนมดแดงวิทยาคม อ.ทุ่งศรีอุดม ร.ร.บ้านเบญจ์โนนดู่

ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ร.ร.ชุมชนบ้านสีแก้ว อ.เกษตรวิสัย ร.ร.จันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.จตุรพักตรพิมาน ร.ร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.ธวัชบุรี ร.ร.ศรีธวัชวิทยาลัย อ.ปทุมรัตต์ ร.ร.ปทุมรัตต์พิทยาคม อ.พนมไพร ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร อ.โพนทอง ร.ร.โพนทองวิทยายน อ.สุวรรณภูมิ ร.ร.โสภาพิทยาภรณ์ อ.เสลภูมิ ร.ร.เสลภูมิ อ.หนองพอก ร.ร.หนองพอกวิทยา อ.อาจสามารถ ร.ร. เมืองอาจสามารถ อ.เมืองสรวง ร.ร.เมืองสรวงวิทยา อ.โพธิ์ชัย ร.ร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์ อ.โพนทราย ร.ร. ทรายทองวิทยา อ.เมยวดี ร.ร.เมยวดีพิทยาคม อ.ศรีสมเด็จ ร.ร.เหล่าล้อวิทยาคม อ.จังหาร ร.ร.จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

นครพนม อ.เมืองนครพนม ร.ร.บ้านวังตามัว อ.ท่าอุเทน ร.ร.อุเทนพัฒนา อ.ธาตุพนม ร.ร.ธาตุพนม อ.นาแก ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา อ.นาหว้า ร.ร.นาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์” อ.บ้านแพง ร.ร.บ้านดอนกลาง อ.ปลาปาก ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม อ.เรณูนคร ร.ร.เรณูนครวิทยานุกูล อ.ศรีสงคราม ร.ร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.โพนสวรรค์ ร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อ. นาทม ร.ร.นาทมวิทยา

มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม ......... อ.กันทรวิชัย ร.ร.กันทรวิชัย อ.โกสุมพิสัย ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ อ.เชียงยืน ร.ร.เชียงยืนพิทยาคม อ.นาเชือก ร.ร.นาเชือกพิทยาสรรค์ อ.นาดูน ร.ร.นาดูนประชาสรรพ์ อ.บรบือ ........ อ.พยัคฆภูมิพิสัย ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร อ.วาปีปทุม ร.ร.เมืองวาปีปทุม อ.แกดำ ร.ร.มิตรภาพ อ.ยางสีสุราช ร.ร.มัธยมยางสีสุราช

ยโสธร อ.เมืองยโสธร ร.ร.สอนแก้วว่องไววิทยา อ.กุดชุม ร.ร.กุดชุมวิทยาคม อ.ค้อวัง ร.ร.ค้อวังวิทยาคม อ.คำเขื่อนแก้ว ร.ร.อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) อ.ป่าติ้ว ร.ร.ป่าติ้ววิทยา อ.มหาชนะชัย ร.ร.มหาชนะชัยวิทยาคม อ.เลิงนกทา ร.ร.เลิงนกทา อ.ทรายมูล ร.ร.ทรายมูลวิทยา อ.ไทยเจริญ ร.ร.คำเตยวิทยา

มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ร.ร.มุกดาวิทยานุกูล อ.คำชะอี ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร อ.ดอนตาล ร.ร.ดอน ตาลวิทยา อ.นิคมคำสร้อย ร.ร.คำสร้อยพิทยาสรรค์ อ.ดง หลวง ร.ร.ดงหลวงวิทยา อ.หว้านใหญ่ ร.ร.หว้านใหญ่วิทยา อ.หนองสูง ร.ร.ชุมชนเมืองหนองสูง

สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ร.ร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อ.กาบเชิง ร.ร.กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 อ.จอม พระ ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ อ.ชุมพลบุรี ร.ร.ชุมพลวิทยาสรรค์ อ.ท่าตูม ร.ร.บ้านบะ อ.บัวเชด ร.ร.บัวเชดวิทยา อ.ปราสาท ร.ร.ตานีวิทยา อ.รัตนบุรี ร.ร.รัตนบุรี อ.ลำดวน ร.ร.สุรพินท์พิทยา อ.ศีขรภูมิ ร.ร.บ้านตรึม “ตรึมวิทยานุเคราะห์” อ.สังขะ ร.ร.บ้านพระแก้ว อ.สนม ร.ร.สนมวิทยาคาร อ.สำโรงทาบ ร.ร.สำโรงทาบวิทยาคม

ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ ร.ร.สิริเกศน้อมเกล้า อ.กันทรารมย์ ร.ร.กันทรารมย์ อ.กันทรลักษ์ ร.ร.บึงมะลูวิทยา อ.ขุขันธ์ ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล อ.ราษีไศล ร.ร.ส้มป่อยพิทยาคม อ.อุทุมพรพิสัย ร.ร.อนุบาลอุทุมพร พิสัย อ.ขุนหาญ ร.ร.อนุบาลขุนหาญ อ.ปรางค์กู่ ร.ร.บ้านตูม อ.ยางชุมน้อย ร.ร.ยางชุมน้อยพิทยาคม อ.ไพรบึง ร.ร.บ้านสำโรงพลัน อ.ห้วยทับทัน ร.ร.ห้วยทับทัน วิทยาคม อ.บึงบูรพ์ ร.ร.บึงบูรพ์ อ.โนนคูณ ร.ร.โนนค้อวิทยาคม อ.ศรีรัตนะ ร.ร.ศรีรัตนวิทยา อ.น้ำเกลี้ยง ร.ร.น้ำเกลี้ยงวิทยา อ.วังหิน ร.ร.นครศรีลำดวนวิทยา อ.ภูสิงห์ ร.ร.บ้านห้วยตามอญ อ.เมืองจันทร์ ร.ร.วรคุณอุปถัมภ์ อ.เบญจลักษ์ ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา อ.พยุห์ ร.ร.พยุห์วิทยา อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ .......อ.ศิลาลาด ร.ร.คลีกลิ้งพัฒนาทร

บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ ร.ร.ภัทรบพิตร อ.กระสัง ร.ร.กระสังพิทยาคม อ.คูเมือง ร.ร.คูเมืองวิทยาคม อ.นาง รอง ร.ร.ทุ่งแสงทองพิทยาคม อ.บ้านกรวด ร.ร.บ้านกรวดวิทยาคาร อ.ประโคนชัย ร.ร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อ.พุท ไธสง ร.ร.พุทไธสง อ.ละหานทราย ร.ร.ละหานทรายรัชดา ภิเษก อ.ลำปลายมาศ ร.ร.ธารทองพิทยาคม อ.สตึก ร.ร. บ้านสตึก อ.หนองกี่ ร.ร.หนองกี่พิทยาคม อ.ปะคำ ร.ร.ไทยเจริญวิทยา อ.นาโพธิ์ ร.ร.นาโพธิ์พิทยาคม อ.หนองหงส์ ร.ร.หนองหงส์พิทยาคม อ.พลับพลาชัย ร.ร.พลับพลาชัยพิทยาคม อ.ห้วยราช ร.ร.ห้วยราชพิทยาคม อ.โนนสุวรรณ ร.ร.โนนสุวรรณพิทยาคม อ.ชำนิ ร.ร.อนุบาลชำนิ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ร.ร.กู่สวนแตงพิทยาคม อ.โนนดินแดง ร.ร.ร่มเกล้า อ.เฉลิมพระเกียรติ ร.ร.พนมรุ้ง อ.บ้านด่าน ร.ร.รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.แคนดง ร.ร.แคนดงพิทยาคม

ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา อ.จัตุรัส ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร อ.บำเหน็จณรงค์ ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา อ.เทพสถิต ร.ร.นายางกลักพิทยาคม อ.หนองบัวระเหว ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว อ.บ้านเขว้า ร.ร. บ้านเขว้าวิทยายน อ.หนองบัวแดง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา อ.แก้งคร้อ ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา อ.คอนสวรรค์ ร.ร. คอนสวรรค์ อ.บ้านแท่น ร.ร.บ้านแท่นวิทยา อ.ภูเขียว ร.ร.พระธาตุหนองสามหมื่น อ.คอนสาร ร.ร.คอนสารวิทยาคม อ.เกษตรสมบูรณ์ ร.ร.บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) อ.ภักดีชุมพล ร.ร.เจียงทองพิทยาคม อ.เนินสง่า ร.ร.เนินสง่าวิทยา

นครราชสีมา อ.ชุมพวง ร.ร.อนุบาลชุมชนชุมพวงวิทยา อ.เมืองนครราชสีมา ร.ร.อ่างห้วยยาง อ.ขามทะเลสอ ร.ร.ขามทะเลสอวิทยา อ.ขามสะแกแสง ร.ร.ขามสะแกแสง อ.คง ร.ร.เมืองคง อ.ครบุรี ร.ร.บ้านเฉลียง (คุรุราษฎร์บำรุง) อ.จักราช ร.ร.จักราชวิทยา อ.โชคชัย ร.ร.โชคชัยสามัคคี อ.ด่านขุนทด ร.ร.ด่านขุนทด อ.โนนไทย ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย อ.โนนสูง ร.ร.โนน สูงศรีธานี อ.บัวใหญ่ ร.ร.เกล็ดลิ้นวิทยา อ.ประทาย ร.ร.ชุมชนประทาย อ.ปักธงชัย ร.ร.สมเด็จพระธีรญานมุนี อ.ปากช่อง ร.ร.บ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี) อ.พิมาย ร.ร. พิมายวิทยา อ.สีคิ้ว ร.ร.นิยมมิตรวิทยาคาร อ.สูงเนิน ร.ร. ประชารัฐสามัคคี อ.ห้วยแถลง ร.ร.ห้วยแถลงพิทยาคม อ.เสิงสาง ร.ร.เสิงสาง อ.บ้านเหลื่อม ร.ร.บ้านเหลื่ยมพิทยาสรรพ์ อ.หนองบุนนาก ร.ร.หนองบุนนากประสงค์วิทยา อ.แก้งสนามนาง ร.ร.บึงพะไล อ.โนนแดง ร.ร.ภู่วิทยา อ.วังน้ำเขียว ร.ร.บ้านบุไผ่ อ.เฉลิมพระเกียรติ ร.ร. ท่าช้างราษฎร์บำรุง

ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 อ.บางคล้า ร.ร.วัดเสม็ดเหนือ อ.บางน้ำ เปรี้ยว ร.ร.บางน้ำเปรี้ยววิทยา อ.บางปะกง ร.ร.บางปะกง “บวรวิทยายน” อ.บ้านโพธิ์ ร.ร.พุทธิรังสีพิบูล อ.พนม สารคาม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา อ.สนาม ชัยเขต ร.ร.สนามชัยเขต อ.แปลงยาว ร.ร.ไผ่แก้ววิทยา อ.ราชสาส์น ร.ร.ราชสาส์นวิทยา อ.ท่าตะเกียบ ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี ร.ร.ปราจีนกัลยาณี อ.กบินทร์บุรี ร.ร.กบินทร์วิทยา อ.ประจันตคาม ร.ร.อนุบาลประจันตคาม อ.ศรีมหาโพธิ ร.ร.ศรีมหาโพธิ อ.บ้านสร้าง ร.ร.ชิตใจชื่น อ.ศรีมโหสถ ร.ร.ศรีมโหสถ อ.นาดี ร.ร.มณีเสวตร์อุปถัมภ์
สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว ร.ร.บ้านหนองเตียน อ.คลองหาด ร.ร.คลองหาดพิทยาคม อ.ตาพระยา ร.ร.ตา พระยา อ.วังน้ำเย็น ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วัฒนานคร ร.ร.วัฒนานคร อ.อรัญประเทศ ร.ร.คลองน้ำใสวิทยาคาร อ.เขาฉกรรจ์ ร.ร.บ้านคลองสิบสาม

นครนายก อ.เมืองนครนายก ....... อ.บ้านนา ร.ร.บ้านนา “นายกพิทยากร” อ.องครักษ์ ร.ร.องครักษ์ อ.ปากพลี........
ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี อ.เกาะสีชัง ร.ร.จุฑาทิศเทววงษ์ อ.บางละมุง ร.ร.บาง ละมุง อ.บ้านบึง ร.ร.บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อ.พนัสนิคม ร.ร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย อ.พานทอง ร.ร. พานทอง อ.ศรีราชา ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ อ.สัตหีบ ร.ร.สัตหีบวิทยาคม อ.หนองใหญ่ ร.ร.หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา อ.บ่อทอง ร.ร.บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี ร.ร.วัดหนองบัว (ปทุมมาภิพัฒน์) อ.ท่าใหม่ ร.ร.ท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” อ.ขลุง ร.ร. ขลุงรัชดาภิเษก อ.มะขาม ร.ร.มะขามสรรเสริญ อ.แหลมสิงห์ ร.ร.แหลมสิงห์วิทยาคม อ.โป่ง น้ำร้อน ร.ร.หนองตาคงพิทยาคาร อ.สอยดาว ร.ร.สอยดาววิทยา อ.แก่งหางแมว ร.ร.แก่งหางแมวพิทยาคาร อ.นายายอาม ร.ร.วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

ระยอง อ.เมืองระยอง ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.แกลง ร.ร.บ้านหนองตะเกรา อ.บ้านค่าย ร.ร. บ้านค่าย อ.ปลวกแดง ร.ร.ปลวกแดงพิทยาคม อ.บ้านฉาง ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อ.วังจันทร์ ร.ร.วังจันทร์วิทยา

ตราด อ.เมืองตราด ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์ อ.เขาสมิง ร.ร.วัดสลักสาขาบ้านอ่างกระป๋อง อ.บ่อไร่ ร.ร.บ่อไร่วิทยาคม อ.แหลมงอบ ร.ร.แหลมงอบวิทยาคม อ.คลองใหญ่ ร.ร.คลองใหญ่วิทยาคม

* หมายเหตุ สำหรับอำเภอที่เว้นว่างยังไม่ มีข้อมูล ส่วนกิ่งอำเภอและเขตในกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกในภายหลัง.

สนับสนุนข่าวโดย เดลินิวส์
อ่านเรื่องย้อนหลัง

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแจงนโยบายปี'46
ม.ศรีปทุม เจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ จัดการประชุมพร้อมจับสลากแบ่งสาย Volleyball Thailand University Leagu
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัด AR café : The Thesis Exhibition 2003
ม.อัสสัมชัญ วางใจ TCS ติดตั้ง Novell one Net ตามแผนพัฒนา ICT ครบวงจร
ม.ศรีปทุม ชนะเลิศการประกวดแผนงานประชาสัมพันธ์ในระดับอุดมศึกษา
แพทย์เจ้าของรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พบการผ่าตัดย้ายเส้นประสาทช่วยแก้ไขปัญหาแขนเป็นอัมพาตจากอุบัติ เหต
โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในและต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยจำนวนนักเรียนสมัครเข้าเป็นอัตราส่วนสูงสุดในประเทศ
เฮลิคอปเตอร์...หุ่นยนต์บินจากฟีโบ้ ความเหมือนที่แตกต่าง
มุมมองนักศึกษาไทยยุคใหม่กับการประชุมเอเปคของผู้นำภาคเอกชนในประเทศไทย
ม.มหิดล ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพัฒนาหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวประหยัดพลังงาน
การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ครั้งที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ม.มหิดล จับมือ สวท. ผลิตรายการวิทยุ “ที่นี่… มหาวิทยาลัยมหิดล”
ทบวงของบฯส่งเด็กอัจฉริยะไปนอกแถมเปิดช่องให้เรียน-ทำงานก่อน
PATH จับมือ M-WEB และภาครัฐ เปิดตัวสื่อการสอนเพศศึกษารูปแบบใหม่: Teen-Edutainment
มข.เปิดกว้างรับเทียบโอนอยู่แล้ว
ท่องอินเทอร์เน็ตง่ายๆ ไม่ต้องคลิก กับ “เมาส์” ควบคุมด้วยเสียงพูด ฝีมือนักศึกษา มทส
นิสิตจุฬาฯคว้าแชมป์โต้วาทีนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น
มทส จดสิทธิบัตร 2 ผลงานเด่น กรรมวิธีสกัดโปรตีนซิริซินจากรังไหม และผลิตพาสต้าจากข้าวเจ้า
ไอที จีเนียส รายการไอทีรูปโฉมใหม่ เพื่อการศึกษาของเยาวชนไทยยุคไอทีความคิดเห็นที่ 1
อาจารย์บอกว่ารร.ล.พ. เป็นโรงเรียนในฝันของเขตลาดพร้าว (จริงหรือเปล่า)ค่ะ

จากคุณ: เด็กม.ต้นรร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม(ล.พ.) 4 ต.ค. 46

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ชื่อ / Email / ICQ ของคุณ :  
ข้อความ :  
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็ปบอร์ดไม่รับผิดชอบ
ต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้
วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้ง
เพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ remove@mweb.co.th เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้