กรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ        

เลขที่ 253  หมู่ที่ 2  ต.บ้านแก่ง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์  53140  โทร. 055-491011 โทรสาร. 055-491379

ประวัติโรงเรียน

สนง.สามัญศึกษา จ.อต.

Resource Center.

นี่คือเรา ชาวต.ส.

เพลงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

สหวิทยาเขตพระพิชัยดาบหัก

ทำเนียบผู้บริหาร

เพลงชุด 30 ปีตรอนตรีสินธุ์

รวม web site จ.อุตรดิตถ์.

บุคลากร  &  นักเรียน

เพลงกรมสามัญศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตรอน

ความภาคภูมิใจ

         ไปท่องจักรวาลกันเถอะ

ศูนย์ฯวิชาดนตรี นาฏศิลป์ ฯ

ไปเที่ยว NASA กับเราซิ !

 

ประชาสัมพันธ์    คำขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์...   เหล็กนี้พี้ลือเลื่อง  เมืองลางสาดหวาน  บ้านพระยาพิชัยดาบหัก  ถิ่นสักใหญ่ของโลก....   เชิญเที่ยวงานประเพณี ไหลแพไฟ ....  ชมขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติในคืนวันที่  5  ธันวาคม  2544  ณ ลำน้ำน่าน จากวัดวังแดง3  ถึงวัดหาดสองแคว  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์   

คอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

สิ่งแวดล้อม

(C)CopyRight by Trontrisin School 2001-2002  Created by Mr.Santi  Poopuech  July 20, 2001.

santi@school.net.th    santistp@hotmail.com