-
พื้นที่ทางปัญญาและจินตนาการ
-
สมาคมคนน่ารัก
|
 
19 ศิลปินชั้นเยี่ยม (Artists of Distinction)
ศิลปะยืนยาว... ชีวิตสั้น "ARS LONGA VITA BREVE"
 จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑-๔๕ พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๕๔๒

 

ปรีชา เถาทอง
ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาจิตรกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๒๒


เกิด


๒๗ เมษายน ๒๔๙๑ ธนบุรี

การศึกษา


  - ศบ.จิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - ศม.จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - Dip Drawing Academy Bella Arte, Rome, Italy

การแสดงผลงานเดี่ยว


๒๕๒๒
- ณ หอศิลป พีระศรี และโรงแรมเพรสซิเดนซ์
๒๕๓๑
- ณ โรงแรมธารา กรุงเทพฯ
๒๕๓๑–๓๒
- นิทรรศการศิลปะที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เลย อุดรธานี พิษณุโลก ลพบุรี อยุธยา ชลบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สงขลา

การแสดงผลงานกลุ่ม


๒๕๑๔–๒๖
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
๒๕๑๕
- นิทรรศการศิลปกรรมไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก
๒๕๑๗
- นิทรรศการศิลปกรรมของอาเซียนกรุ๊ป
๒๕๑๙
- นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ประเทศเยอรมนี
๒๕๒๐–๔๒
- นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม
๒๕๒๑
- นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ สิงคโปร์
๒๕๒๒–๓๑
- นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระราชชนนีครบรอบ ๘๐ พรรษา ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล
- นิทรรศการศิลปกรรมของอาเซียนกรุ๊ป อินโดนีเซีย
๒๕๒๒
- นิทรรศการศิลปกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
- นิทรรศการศิลปะเอเซียร่วมสมัย ณ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
๒๕๒๔
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของเอเซีย ณ ประเทศญี่ปุ่น
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ประเทศบังคลาเทศ
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
- นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ณ สหรัฐอเมริกา
- นิทรรศการผลงานวาดเส้น ประเทศยูโกสลาเวีย
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยเนื่องในวันเปิดธนาคารแห่งชาติ
๒๕๒๖
- นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม "เถาทอง" ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล
๒๕๒๗
- นิทรรศการศิลปกรรม "งานกระดาษ" โดย ๒๐ ศิลปิน
- นิทรรศการศิลปกรรมไทย ฮ่องกง
๒๕๒๘
- นิทรรศการภาพพิมพ์ไทยร่วมสมัย แสดง ณ มาเลเซีย
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดย ๒๔ ศิลปิน
- นิทรรศการศิลปกรรม ๑๐ ศิลปินไทย ณ โรงแรมมณเฑียร
- นิทรรศการศิลปกรรม ๑๐ ศิลปินไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย
- นิทรรศการศิลปกรรม ๑๐ ศิลปินไทยร่วมสมัย ณ เมืองไทเป
๒๕๒๙
- นิทรรศการภาพพิมพ์ ณ เมืองไทเป
- นิทรรศการวาดเส้นร่วมสมัย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการเนื่องในวันเปิดมาสเตอร์พีช แกลลอรี่ ครั้งที่ ๑
- นิทรรศการภาพพิมพ์ร่วมสมัย ครั้งที่ ๒ มาสเตอร์พีช แกลลอรี่
- นิทรรศการศิลป "ทิวทัศน์" ครั้งที่ ๔ มาสเตอร์พีช แกลลอรี่
๒๕๓๐
- นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ณ ประเทศเยอรมนี
- นิทรรศการภาพพิมพ์ ๕ ศิลปิน ณ ประเทศญี่ปุ่น
- นิทรรศการภาพพิมพ์ไทยร่วมสมัย ณ ประเทศเยอรมนี
๒๕๓๑
- นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ณ ประเทศฝรั่งเศส
- นิทรรศการศิลปกรรมของกลุ่มไทย ที่ ฮ่องกง
๒๕๓๒
- นิทรรศการ ๑๔ ศิลปินไทย ณ ริเวอร์ซิตี้

รางวัลเกียรติยศ


๒๕๑๔
- รางวัลที่ ๑ การออกแบบแสตมป์ต่อต้านวัณโรค
- รางวัลที่ ๑ การแสดงศิลปกรรมของสำนักงานกลางคริสเตียน
๒๕๑๖
- รางวัลดีเด่น การออกแบบแสตมป์จากเซ็นทรัล
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒
๒๕๑๗
- รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย ของธนาคารศรีนคร
๒๕๑๙
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓
๒๕๒๐
- รางวัลยอดเยี่ยม การแสดงศิลปกรรมหอศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ ๓
- รางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔
๒๕๒๑
- รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๓
๒๕๒๒
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕
- ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทจิตรกรรม
- รางวัลยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ ๑
  รางวัลชนะเลิศการออกแบบปฏิทินสำหรับปี ๒๕๒๕ ประเภทเทิดทูนสถาบันกษัตริย์และ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
๒๕๒๗
  รางวัลที่ ๓ ออกแบบอนุสาวรีย์ ๗๐๐ ปี ลายสือไทย
  รางวัลที่ ๑ การประกวดจิตรกรรมฝาผนัง จากธนาคารสงเคราะห์ ในโครงการศิลปอาเซียนร่วมสมัย ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

"ปรีชา เถาทอง " โดย สุพจน์ สิงห์สาย
ผลงานบางส่วน

19 ศิลปินชั้นเยี่ยม (Artists of Distinction) > ปรีชา เถาทอง

ห้องรับแขก
  ห้องพระ
  มุมหนังสือ
  จับกระแส
  คำให้การของคนน่ารัก
  >ร่มไม้ริมระเบียง
  รวมเว็บ
  |
 
 
<<-->>

ห้องรับแขก | ห้องพระ | มุมหนังสือ | จับกระแส | คำให้การของคนน่ารัก | ร่มไม้ริมระเบียง | รวม Links

สมุดเยี่ยม | แผนผังไซต์ | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

mail
สมาคมคนน่ารัก http://www.khonnaruk.com/
ติดต่อเรา : khonnaruk@khonnaruk.com
ICQ 92567304